Rádi si uděláme čas na váš případ.

+420 737 965 626 info@kastnerpies.cz CZ EN

Představení European Health Data Space (EHDS)

Evropský prostor pro zdravotní data, anglicky European Health Data Space (EHDS), představuje koncept, který má být jedním z pilířů tzv. Evropské zdravotní unie, jakožto formy úzké spolupráce mezi členskými státy Evropské unie v oblasti zdravotnictví. EHDS představuje velmi významný milník v oblasti zdravotní péče založený na vytvoření jednotného datového prostředí Evropské unie, jehož účelem je zejména zlepšit postavení pacientů v přístupu k zdravotní dokumentaci, zrychlit procesy v rámci klinických studií a zlepšit evropskou ekonomiku.

Díky EHDS bude mít každý občan Evropské unie přístup ke svým zdravotním datům v rámci zdravotní dokumentace, sdílet je, doplňovat, omezit k nim přístup a sledovat, kdo jeho zdravotní data viděl. Zdravotní data budou moci používat nejen pacienti ale i zdravotníci, výzkumníci, ministerstva a jiné regulační orgány. Takový přístup ke zdravotním datům tak významně prospěje k rychlejší a kvalitnější léčbě pacientů a zároveň pomůže ušetřit finanční prostředky na úrovni členských států Evropské unie v odhadované výši až jedenáct miliard eur během prvních deseti let.

Zavedení EHDS bude mít velký dopad mimo jiné soukromí, zejména na sběr a ochranu osobních údajů, na což se musí nejen Evropská unie ale i jednotlivé členské státy Evropské unie důkladně připravit. Aby jednotlivé členské státy mohly mezi sebou efektivně osobní data sdílet, je potřeba nejprve vyřešit problém nejednotné míry digitalizace, se kterou se její členské státy potýkají. V České republice došlo již v lednu 2022 k zakotvení základů digitalizace zdravotnictví přijetím zákona č. 325/2021 Sb., o elektronizaci zdravotnictví.

Ačkoliv velká část práce v rámci digitalizace byla v řadě členských států již úspěšně zakotvena, tak se uvedení EHDS systému v provoz předpokládá až za několik let, jelikož vzhledem k ambicióznosti celého projektu je pro jeho funkčnost nezbytné položení kvalitních základních kamenů jak na poli Evropské unie, tak úplně ve všech jejich členských státech.

Změny se dotknou zejména poskytovatelů zdravotních služeb a subjektů, které nakládají s osobními údaji pacientů.

Další podobné články

Další články z blogu

Sledujte své právníky na sítích