Rádi si uděláme čas na váš případ.

+420 737 965 626 info@kastnerpies.cz CZ EN

Compliance

Připravíme pro vás interní směrnice i etické kodexy a pomůžeme vám s jejich implementací. Dále jsme vám k dispozici při zavádění compliance programů a nastavení kontrolních mechanismů k jejich dodržování.

Spojte se s námi Ozveme se vám zpět do 24 hod.

Předcházejte starostem

Máme mnoho zkušeností se zajišťováním compliance v silně regulovaných průmyslových odvětvích. Rádi vás provedeme všemi úskalími, která na vás v této oblasti mohou čekat, a budeme vašimi poradci při formování korporátní kultury. Jsme tu pro vás také v otázce trestní odpovědnosti právnických osob.

Jsme právním partnerem České Compliance Asociace (ČCA).

Zajistíme pro vás právní služby a konzultace v těchto oblastech:

  • Příprava interních směrnic
  • Etické kodexy
  • Compliance audit
  • Management compliance auditů v pobočkách
  • Implementace protikorupčních opatření
  • Nastavení compliance programů
  • Nastavení systému kontroly
  • Školení pro týmy v oblasti compliance a anti-bribery (s přihlédnutím k FCPA, UK Bribery Act a trestní odpovědnosti podle českého práva)
  • Management interního a externího konfliktu zájmů

Spojte se s námi Ozveme se vám zpět do 24 hod.

Předcházejte starostem díky našim zkušenostem

Pomohli jsme s compliance programy společnostem v silně regulovaných průmyslových odvětvích. Rádi pomůžeme i vám.

+420 737 965 626
info@kastnerpies.cz

Spojte se s námi Ozveme se vám zpět do 24 hod.

Co můžete čekat od spolupráce

1

Rychlá reakce

Kontext a podklady nastudujeme co nejrychleji, abychom vám dali co nejdříve odpovědi a mohli začít pracovat na řešení.

2

Finanční efektivita

Díky široké znalosti právních i podnikatelských oborů začneme pracovat na vašem případu obratem, nemusíme si obor teprve „načítat“.

3

Nastavení procesů

Pomůžeme vám s nastavením procesů podle platné legislativy pro lepší efektivitu a vaši jistotu.

4

Školení pro váš tým

Pro management i ostatní kolegy připravíme školení na míru. Podle toho, co vaše firma potřebuje.

Spojte se s námi Ozveme se vám zpět do 24 hod.

Spolupracujeme

Díky promyšleným partnerstvím neustále prohlubujeme svou expertízu
a poskytujeme služby, pod které se rádi podepíšeme.

Podporujeme

Blog: Novinky z práva i zákulisí naší kanceláře

Další články z blogu

Sledujte své právníky na sítích