Rádi si uděláme čas na váš případ.

+420 737 965 626 info@kastnerpies.cz CZ EN

Kontrolní plán Úřadu pro ochranu osobních údajů pro rok 2024

Úřad pro ochranu osobních údajů („ÚOOÚ“) je ústředním správním úřadem pro oblast ochrany osobních údajů, jenž primárně dohlíží na dodržování povinností souvisejících se zpracováváním osobních údajů plynoucích z nařízení o ochraně osobních údajů (GDPR). Za účelem naplnění této pravomoci provádí ÚOOÚ kontroly zahajované na základě obdržených stížností a podnětů nebo na základě svého kontrolního plánu.

Kontrolní plán je ÚOOÚ sestavován pro každý rok a obsahuje vymezení plánovaných kontrol, subjektů a období, v němž jednotlivé kontroly proběhnou. Následně je kontrolní plán veřejně dostupný k nahlédnutí na webových stránkách ÚOOÚ (zde).

V roce 2024 se ÚOOÚ zaměří zejména na oblast:

  • využívání dat z registru obyvatel orgány veřejné moci,
  • nahrávání telefonických hovorů,
  • zpracování osobních údajů v informačních systémech v rámci Schengenského prostoru,
  • zpracování osobních údajů Policií ČR, a
  • rozesílání nevyžádaných obchodních sdělení prostřednictvím e-mailu či SMS zpráv ze strany rozvážkových služeb.

Oddělení kontroly veřejných subjektů se navíc bude společně s dalšími evropskými dozorovými úřady podílet na koordinované kontrolní akci zaměřené na implementaci práva na přístup ze stany správců osobních údajů, tzv. Coordinated Enforcement Framework. Kontroly ÚOOÚ a závěry z nich plynoucí nadále sledujeme a o těch významných Vás budeme informovat. Pokud byste měli zájem o podrobnější informace k praxi ÚOOÚ, budeme Vám rádi k dispozici.

Další podobné články

Další články z blogu

Sledujte své právníky na sítích