Rádi si uděláme čas na váš případ.

+420 737 965 626 info@kastnerpies.cz CZ EN

Whisteblowing v ČR

Rádi bychom Vás upozornili, že pan prezident podepsal návrh zákona o ochraně oznamovatelů, který mimo jiné (i) společnostem zaměstnávajícím nejméně 50 zaměstnanců ukládá povinnost mít vnitřní systém pro oznamování příslušných škodlivých jednání v souladu se zákonnými požadavky a (ii) chrání novými způsoby zaměstnance. Účinnost zákona je od 1. 8. 2023, lhůta k implementaci některých povinností je mimo jiné závislá na velikosti povinného subjektu, přičemž pro menší společnosti je dána lhůta do 15. 12. 2023.

Upozorňujeme, že i v případě, že povinný subjekt již určitou formu oznamovacího systému provozujeje nezbytné, aby povinný subjekt tento systém upravil tak, aby naplnil zákonné požadavky, pokud je ještě nenaplňuje. Zejména je potřeba si dát pozor na následující:

  • Povinný subjekt musí určit kompetentní příslušnou osobu, která bude zejména přijímat a posuzovat důvodnost oznámení a navrhovat opatření k nápravě nebo předejití protiprávnímu stavu. Příslušnou osobou může být i osoba mimo povinný subjekt (pro klienty jsme toto schopni zajistit), protože pokuty v zákoně se vztahují i přímo na tuto příslušnou osobu, nejen na povinný subjekt.
  • V případě, že se jedná o větší globální společnost, mohou povinné subjekty vnitřní oznamovací systém sdílet, ale pouze v případě, že zaměstnávají nejvýše 249 zaměstnanců, jinak je třeba, aby subjekt využíval vnitřní systém sám (včetně příslušné smluvní dokumentace).
  • Povinný subjekt musí dodržet časové lhůty stanovené zákonem, tj. zejména je povinen oznámení prošetřit a písemně vyrozumět oznamovatele o výsledcích důvodnosti jeho oznámení ve lhůtě 30 dnů (ve složitých případech lze tuto lhůtu prodloužit až na 3 měsíce).
  • Zajistit technickou způsobilost oznamovacího systému, což není součástí všech globálních řešení:
    • například zajistit telefonní číslo s možností záznamu;
    • poskytnout oznamovateli možnost podat oznámení prostřednictvím vnitřního oznamovacího systému písemně i ústně nebo na jeho žádost osobně; a
    • archivovat některé skutečností po dobu 5 let.

V případě, že budete mít zájem o více informací k výše uvedenému, implementaci oznamovacího systému či využít služeb externí příslušné osoby (toto jsme schopni zajistit i v jiných jurisdikcích), neváhejte se na nás obrátit.

Další podobné články

Další články z blogu

Sledujte své právníky na sítích