Rádi si uděláme čas na váš případ.

+420 737 965 626 info@kastnerpies.cz CZ EN

Připravte se do 1. ledna 2022 na chystané změny schválené novely vládního návrhu zákona o elektronických komunikacích

Dne 15. září 2021 schválila Poslanecká sněmovna novelu vládního návrhu zákona o elektronických komunikacích, jejíž účinky by měly nastat k 1. lednu 2022. Tato poměrně dlouho očekávaná novela bude mít zásadní vliv na provozovatele webových stránek a oblasti jako digitální marketing, personalizace reklam či e-mail marketing. Vzhledem k blížící se účinnosti zákona tak doporučujeme začít se na chystané změny připravovat.

Hlavním důvodem přijetí uvedené novely je skutečnost, že dle aktuálního znění zákona o elektronických komunikacích postačuje pro používání cookies tzv. režim opt-out, tedy režim, dle kterého mohou být provozovatelem webové stránky shromažďovány cookies a uživatel musí mít možnost takovéto ukládání cookies do svého zařízení odmítnout. Oproti tomu do českého právního řádu chybně transponovaná ePrivacy směrnice vyžaduje opt-in režim, tedy režim v rámci kterého má provozovatel povinnost získat předchozí prokazatelný souhlas uživatele s ukládáním souborů cookies a bez tohoto souhlasu nesmí cookies ukládat. Pro udělení souhlasu je tedy v rámci režimu opt-in potřeba aktivního jednání uživatele. Novela zákona o elektronických komunikacích tak napravuje zmíněný nesoulad a zavádí povinný opt-in režim i do českého právního řádu.

IT a technologie

Ochráníme váš nápad i podnikání. Prakticky, rychle a efektivně. Pomůžeme vám vyznat se v právní regulaci, která na vás dopadá při využívání informačních technologií.

V důsledku provedené změny doporučujeme revizi cookies banneru a zásad používání cookies. Cookie banner musí obsahovat požadavek k udělení aktivního souhlasu uživatele webu s užitím cookies, přičemž zásadní je aktivní jednání uživatele (k tomu dojde např. zaškrtnutím políčka) bez tohoto souhlasu by se neměly uložit žádné soubory cookies kromě technických, nezbytných cookies. Upozorňujeme, že souhlas musí být nepodmíněný. V praxi se lze poměrně často setkat s existencí cookie wall, tedy bannerem, který zasahuje do velké části zobrazované stránky a znemožňuje užití webu. V případech, kdy však k obsahu webu nebude uživatel připuštěn bez souhlasu s užitím cookies nelze takovýto souhlas požadovat se svobodný. Zároveň musí provozovatelé webových stránek dbát na plnění požadavků GDPR týkajících se informovaného souhlasu. Dle těchto požadavků budou muset majitelé webových stránek a mobilních aplikací vytvořit zásady týkající se souborů cookie obsahující jasný popis toho, k čemu se jednotlivé soubory cookie používají, a zajistit, aby byly tyto zásady snadno přístupné uživatelům.

Změna zákona se dotkne nejen webových stránek, ale rovněž tzv. telemarketingu (využívání telefonních čísel či jiných identifikátorů), pro které bude rovněž vyžadován opt-in režim. Pro telemarketingové volání tak bude potřeba získat předchozí výslovný souhlas uživatele telefonního čísla anebo elektronické adresy s tímto kontaktem. V případě, že již provozovatelé kontaktními údaji disponují, musí adresáty informovat o změně zákona a požádat o udělení souhlasu k jejich dalšímu využití. Pokud během šesti měsíců od získání telefonního čísla souhlas pro telefonické oslovování nezískají, nemohou v něm pokračovat. Uvedené se vztahuje i na náhodně vygenerovaná telefonní čísla.

Další podobné články

Dohody o nepřetahování zaměstnanců

Rádi bychom Vás upozornili na stále se více do popředí dostávající no-poaching dohody neboli dohody o nepřetahování zaměstnanců, které jsou z pohledu ochrany hospodářské…

Další články z blogu

Sledujte své právníky na sítích