Rádi si uděláme čas na váš případ.

+420 737 965 626 info@kastnerpies.cz CZ EN

Dohody o nepřetahování zaměstnanců

Rádi bychom Vás upozornili na stále se více do popředí dostávající no-poaching dohody neboli dohody o nepřetahování zaměstnanců, které jsou z pohledu ochrany hospodářské soutěže tématem, na které se chce Úřad pro ochranu hospodářské soutěže ve své budoucí kontrolní činnosti zaměřit.

Na trhu práce je normální, že se zaměstnavatelé často snaží zamezit tomu, aby jejich klíčoví zaměstnanci přecházeli ke konkurenci. Pokud tak zaměstnavatelé činí jednostranně, nejedná se v zásadě o jednání v rozporu s ochranou hospodářské soutěže. Avšak v případě, že dojde k dohodě mezi zaměstnavateli, jejímž cílem je omezení přecházení zaměstnanců od jiných zaměstnavatelů v určitém odvětví, představuje tato dohoda zpravidla jednání, které narušuje hospodářskou soutěž a lze na ni nahlížet jako na kartelovou dohodu. Obdobně jako u jiných zakázaných dohod v oblasti hospodářské soutěže, i zde hrozí soutěžiteli pokuta až do výše 10 procent z obratu za předchozí ukončené účetní období.

Obsahem dohody o nepřetahování zaměstnanců je zpravidla závazek v podobě „not to solicit“ (zaměstnavatel nebude oslovovat zaměstnance druhého zaměstnavatele), „not to hire“ (zaměstnavatel nezaměstná zaměstnance druhého zaměstnavatel) či oba tyto závazky najednou. S takovými dohodami úzce souvisí i tzv. „wage-fixing“ dohody, jejichž předmětem je stanovení výše mezd nebo jiných podmínek odměňování mezi jednotlivými zaměstnavateli, a které mohou mít rovněž negativní dopad na hospodářskou soutěž. Ovšem existují i výjimkykdy dohoda o nepřetahování zaměstnanců nepředstavuje jednání v rozporu s hospodářskou soutěží. Jedná se například o spojování soutěžitelů formou fúzí či akvizic, kde se klauzule o nepřetahování zaměstnanců zpravidla ujednávají.

Výše uvedené dohody je však potřeba odlišovat od tzv. konkurenčních doložek, které jsou standardně sjednávány v pracovních smlouvách případně jiných dohodách. Zásadní rozdíl mezi konkurenční doložkou a výše uvedenými dohodami spočívá v tom, že o konkurenční doložce zaměstnance ví a může její znění ovlivnit.

V České republice ani v Evropské unii bohužel zatím není velké množství výrazných rozhodnutí, která by stanovila bližší pravidla, podle kterých by bylo možné zcela jednoznačně určit, kdy dohoda o nepřetahování zaměstnanců je v souladu s hospodářskou soutěží či nikoliv. Zaměstnavatelům proto doporučujeme, aby vzali výše uvedené na vědomí a eliminovali koordinaci s jinými soutěžiteli týkající se zejména politiky či strategie při hledání, oslovování a najímání zaměstnanců nebo stanovování jejich mezd či jiných podmínek jejich odměňován. Veškerá ujednání v této oblasti by měla být případ od případu řádně posuzována a jejich prevenci doporučujeme začlenit do compliance programů soutěžitelů, aby byli na takové dohody řádně připraveni a posoudili jejich případné soutěžní dopady.

V případě, že budete mít zájem o více informací k výše uvedenému či právní posouzení dohody o nepřetahování zaměstnanců, neváhejte se na nás obrátit.

Další podobné články

Další články z blogu

Sledujte své právníky na sítích