Rádi si uděláme čas na váš případ.

+420 737 965 626 info@kastnerpies.cz CZ EN

Vyplacení bonusu bývalým zaměstnancům

Nejvyšší soud ČR znovu posuzoval otázku nároků bývalých zaměstnanců na výplatu bonusů. Soud potvrdil, že zaměstnavatel má právo sám stanovit podmínky výplaty bonusů, které musí zaměstnanec splňovat v dobějejich přiznání. V tomto konkrétním případě Nejvyšší soud posuzoval situaci, kdy se bývalá zaměstnankyně domáhala vyplacení bonusu, prostože její pracovní poměr skončil ještě před rozhodnutím o přiznání tohoto nenárokového bonusu.

Zaměstnankyně argumentovala tím, že bonus byl vyplacen za předchozí kalendářní rok, jako odměna za vykonanou práci a zaměstnankyně by tak na tento bonus měla mít také nárok. Zaměstnavatel tomuto názoru oponoval, dle jeho argumentů bylo cílem vyplacené odměny zejména motivovat stávající zaměstnance.

Soud souhlasil s argumenty zaměstnavatele, když stanovil, že zaměstnavatel má plné právo určit podmínky vyplacení bonusů. Zároveň zdůraznil, že zaměstnavatel nesmí znevýhodňovat bývalé zaměstnance, pokud jsou ve srovnatelné situaci jako současní zaměstnanci a musí být dodržen princip rovného zacházení a zákazu diskriminace. 

Podle soudu je klíčové, aby podmínky pro výplatu bonusů byly transparentní a nediskriminační, čímž se zabrání případným sporům a zajistí se spravedlivé zacházení se všemi zaměstnanci, ať už bývalými, nebo současnými.

Veronika Rožnovská | AK Kastner & Pieš

Mgr. Bc. Veronika Rožnovská advokátka

Další podobné články

Další články z blogu

Sledujte své právníky na sítích