Rádi si uděláme čas na váš případ.

+420 737 965 626 info@kastnerpies.cz CZ EN

Může zaměstnavatel jednostranně zrušit konkurenční doložku?

Nejvyšší soud nedávno rozhodl spor z konkurenční doložky mezi zaměstnancem a zaměstnavatelem. Konkurenční doložka byla sjednaná v rámci pracovní smlouvy, avšak zaměstnavatel si vyhradil právo toto ujednání jednostranně zrušit v případě, že vyhodnotí, že vzhledem ke zkušenostem a poznání, které zaměstnanec v zaměstnání nabyl, nebude považovat zákaz konkurence nutný.

Zaměstnanec v roce 2016 doručil výpověď. Ze strany zaměstnavatele došlo ke zrušení konkurenční doložky, avšak až po více jak 2 měsících, jen několik dnů před uplynutím výpovědní doby. Zaměstnanec se následně domáhal kompenzace za dodržování konkurenční doložky, neboť pracovní poměr sice stále trval, ale konkurenční doložka ho omezila ve výběru nového zaměstnání.

Nejvyšší soud dospěl k závěru, že zaměstnavatel obecně má možnost ujednat si možnost jednostranného odstoupení od konkurenční doložky. Nicméně zaměstnavatel nesmí jednat svévolně nebo možnost odstoupení zneužít. V tomto případě tak není důležité, zdali zaměstnanec požadované znalosti nabyl nebo ne. Důležité je, zda zaměstnavatel sledoval legitimní cíl. Zaměstnanec v tomto případě podal výpověď mimo jiné kvůli založení vlastního podnikání a zaměstnavatel ho nechtěl v tomto ohledu nijak omezovat. Zaměstnanec tak se svou žalobou neuspěl a musel zaměstnanci mimo jiné uhradit náklady na právní zastoupení.

Toto rozhodnutí tak rozvíjí současnou výkladovou praxi. Pokud byste se chtěli poradit ohledně stávajících nebo potenciálních sporů souvisejících s konkurenční doložkou, neváhejte nás kontaktovat. Tyto spory řešíme poměrně často a jsme schopni vám efektivně pomoci.

Další podobné články

Vyplacení bonusu bývalým zaměstnancům

Nejvyšší soud ČR znovu posuzoval otázku nároků bývalých zaměstnanců na výplatu bonusů. Soud potvrdil, že zaměstnavatel má právo sám stanovit podmínky výplaty bonusů,…

Další články z blogu

Sledujte své právníky na sítích