Rádi si uděláme čas na váš případ.

+420 737 965 626 info@kastnerpies.cz CZ EN

Nová pravidla pro stravenky zaměstnancům

Rádi bychom vás informovali o tom, že ve čtvrtek 19. 11. 2020 Poslanecká sněmovna schválila tzv. daňový balíček (zákon, kterým se mění některé zákony v oblasti daní a některé další zákony), který by měl, v případě úspěšného ukončení legislativního procesu, nabýt účinnosti od 1. 1. 2021. Součástí tohoto daňového balíčku je i úprava tzv. stravenkového paušálu, jehož cílem je rozšířit počet osob využívajících daňově zvýhodněný příspěvek na stravování, redukovat administrativu spojenou s přispíváním na stravování zaměstnanců, jakož i eliminovat některé náklady zaměstnavatele spojené s takovou podporou (především náklady a poplatky spojené se stravenkami).

Stravenkový paušál doplňuje dosavadní možnosti daňově zvýhodněných benefitů poskytovaných zaměstnavatelem v souvislosti se stravováním zaměstnanců. Nově budou zaměstnavatelé moci vedle poskytování závodního stravování nebo stravenek poskytovat zaměstnancům též příspěvek na stravování přímo a v peněžní formě. Takový příspěvek bude navíc na straně zaměstnance osvobozen od veškerých daní (pouze do výše 70 % horní hranice stravného, které lze poskytnout zaměstnancům odměňovaným platem při pracovní cestě trvající 5 až 12 hodin).

Podle dosavadních pravidel může zaměstnavatel jako daňově uznatelný náklad uplatňovat až 55 % ceny poskytovaného jídla nebo stravenky za jednu směnu. Zbylých 45 % z ceny hradí buď sám zaměstnanec nebo celou částku hradí zaměstnavatel (přičemž předmětných 45 % z ceny již nelze ze strany zaměstnavatele uplatňovat jako daňově uznatelný náklad). Toto daňové zvýhodnění u stravenkového paušálu zůstává – zaměstnavatel však nově bude moci vyplatit tuto částku přímo svému zaměstnanci v penězích.

Snažíme se vám přinést maximálně užitečné info, ale největší jistotu budete mít díky konzultaci. Spojte se s námi

+420 737 965 626
info@kastnerpies.cz

Spojte se s námi Ozveme se vám zpět do 24 hod.

Podobně jako při poskytování stravenek, i u stravenkového paušálu však je stanovena maximální částka, kterou zaměstnavatel může uplatňovat jako daňově uznatelný náklad, a to ve výši 70 % z horní hranice stanoveného stravného poskytovaného v souvislosti s pracovní cestou zaměstnance odměňovaného platem, která trvá 5 až 12 hodin (částka stravného je každý rok stanovována Ministerstvem práce a sociálních věci v příslušné vyhlášce). Pokud by se tedy zaměstnavatel rozhodl vyplácet maximální možnou částku příspěvku na stravování, při 22 pracovních dnech měsíčně by maximální částka příspěvku, která by se dala uplatnit jako daňově uznatelný náklad, představovala 1 584 Kč měsíčně.

Výhodou stravenkového paušálu je i fakt, že zaměstnanec nebude muset zaměstnavateli dokládat, že poskytnutý příspěvek utratil za obědy. Zaměstnavateli tak nebudou vznikat náklady spojené s povinností kontrolovat užívání poskytovaného příspěvku.

Bližší informace o stravenkovém paušálu také naleznete ve vyjádření Ministerstva financí České republiky zde: https://www.mfcr.cz/cs/aktualne/tiskove-zpravy/2020/prehledne-co-prinasi-stravenkovy-pausal-39391.

Další podobné články

Další články z blogu

Sledujte své právníky na sítích